Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Латинка Йорданова Йосифова


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС: Морелечение, физиотерапия и рехабилитация
Е-поща: Latinka.Yosifova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на