Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова д.и.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, к-т 207

Варна 9002, ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 709


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:
Е-поща: emanuela.mutafova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 010, 052 677 168

 

Биография

Дата и място на раждане:

08.03.1953 г., гр. Варна

Образование:

Втора гимназия „Д-р П. Берон” - Варна – 1968-1971 г.

Магистърска програма по обработка и анализ на икономическата информация в Икономически университет – Варна – 1971-1976 г.

Докторант по организация и управление на здравеопазването в Националния институт по социална медицина – София 1983-1986 г.

Специализации:

Изследване на операциите и Теория на масовото обслужване – Катедра по математика -  Икономически университет – Варна – 1976.

Медицинска статистика - Национален институт по социална медицина – София - 1977-1978.

Методология на научните изследвания и статистически методи в научно-изследователската работа - Национален институт по социална медицина – София – 1979.

Педагогика – Медицинска академия – София – 1979, 1983, 1985.

Микро и макро-икономика – Лятна школа на Университета  Делауеър във Варна – 1990.

Икономика на здравеопазването - Национален институт по социална медицина – София – 1995 г.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт - Национален институт по социална медицина – София – 2001 г.

Специализации по здравна икономика, финансиране на здравеопазването, здравен мениджмънт, болнично управление, миграция на здравните професионалисти в България, Холандия, Великобритания,  Швейцария, Франция и Германия.

Академични позиции:

Асистент, старши и главен асистент в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването – 1977 - 1998 г.

Защитена докторска дисертация – 1986г.

Хабилитация – 2000 г.

Доцент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2000 г.

Хоноруван преподавател в Икономически университет – Варна по теория на статистиката и икономическа статистика.

Хоноруван преподавател във Варненски Свободен университет по статистика.

Преподавател  в курсовете за  следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт и Икономика на здравеопазването.

Административни позиции:

Ръководител на Центъра за обучение на управленски кадри в здравеопазването – Варна – 1996 – 2003г.

Ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2000 - 2013г.

Декан на Факултета по обществено здравеопазване – от 2012 г.

Преподавателска дейност:

Лекции по здравна икономика, икономика и финансиране на лечебните заведения, статистически методи в управлението на здравеопазването, методика на научно-изследователската работа, фармакоикономика.

Научен ръководител на 6 успешно защитили докторанти.


Участие в проекти:

Проект по програмата ТЕМПУС за създаване на университетско образование по здравен мениджмънт – 1993 – 1998г.

Координатор по българо-испански проект за подготовка на управленcки кадри в здравеопазването – 1995 -2003г.

Ръководител на Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация ”Отворено общество” – София - 2002-2005 г.

Координатор по българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - 2003-2005 г.

Ръководител на Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект за сътрудничество между Университетска болница “Инзелшпитал”- Берн (Швейцария) и УМБАЛ “Св. Марина” - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт – 2004 г.

„Бедност, социални неравенства и здраве в България“ – проект на СЗО – 2005г.

„Училище без напрежение” – проект на Община Варна – 2009 -2011.

Анализ и оценка на организацията на продължителните грижи в европейските държави, финансиран от ECDC – 2011г.

Мобилност на здравните професионалисти – Седма рамкова програма – 2008 – 2012г.

Оценка и анализ на потребителските плащания в здравеопазването - Седма рамкова програма – 2007 – 2013г.

Здравеопазната система в България - проект на Европейската обсерватория по здравни системи – от 2013 г.

Публикации

Над 100 публикации и участия в научни форуми в областта на здравната икономика, финансирането и управлението на здравеопзаването.

Научни публикации​

Монографии и учебници:

  1. Мутафова, Е. и кол. Организация и финансиране на здравеопазването в: Иванов Л, Големанова Ж (ред.). Болничен мениджмънт, издание на НЦОЗ, София, 2005. http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
  2. Статистически методи в управление на здравеопазването, Стено, 1999г.
  3. Dimova A, Rohova M, Moutafova E, Atanasova E, Koeva S, Panteli D, van Ginneken E. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186; http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/169314/E96624.pdf.
  4. Mutafova, E. Bulgaria. Mobility of Health Professionals. 2012 http://www.mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Bulgaria.pdf.
  5. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, B.Rechel, W. Groot. Out-of-pocket payments for health care services in Bulgaria: financial burden and barrier to access. European Journal of Public Health (forthcoming)
  6. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, T.Kostadinova, W. Groot. Patient payments and the empirical analysis of consumer demand for hospital services: an application for Bulgaria.  Society and Economy in Central and Eastern Europe 34 (2), 2012, p 313-338
  7. Атанасова Е, Ем. Мутафова, Т. Костадинова. Ефектът на потребителските плащания върху домакинските бюджети в България. Scripta Scientifica Medica, Vol. 43 (7), 2011
  8. Atanasova E, et al. What have 10 years of health insurance reforms brought about in Bulgaria? Re-appraising the Health Insurance Act of 1998. Health Policy 102/ 2011, p 263-269

Член на

Главен редактор на сп. "Здравна икономика и мениджмънт". Член на редакционната колегиа на Scripta Scientifica Medica и Здравна политика и мендижмънт.