Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Соня Валериева Колева


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на