Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова д.м.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:
Е-поща: t.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 166

 

Биография

​Родена на 02.08.1974 г. в гр. Горна Оряховица, окр. Велико Търново. Завършила медицина във МУ-Варна през 1998 г. От 2004 г. е асистент в катедра Хигиена на МУ – Варна. Придобита специалност: Трудова медицина (2006). През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: „Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт”.

Публикации

​Има 32 публикации и 23 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на трудовата медицина и медицинската екология.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

​Международна асоциация по морска медицина.​