Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването:
УС:
Е-поща: Desislava.Vankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 634 018, 322

 

Биография

Д-р Десислава Иванова Ванкова е родена на 24.04.1968 г. година в град Бургас. През 1987 г. завършва Английската езикова гимназия Гео Милев“ в родния си град със златен медал. Завършва медицина в град Варна през 1993г., а от
1999 г. е магистър по обществено здраве (Master of Public Health) от Maastricht University, Холандия. През 2001 г. придобива специалност по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. През 2013 г. защитава докторска дисертация към Медицински университет-Варна,  на тема „Качество на живот, свързано със здравето в общността“. Преминала е множество квалификации в областта на фармацията, епидемиологията, клиничните проучвания, количествени и качествени методи на изследване в медицината. Работила е като лекар във вътрешно отделение и център за спешна помощ, като участъков терапевт и епидемиолог. Има дългогодишен опит във фармацевтичната индустрия. Работила е и продължава да работи като преподавател в катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“,  a oт 2015 г. е и част от екипа на научния отдел към  Медицински университет – Варна. Владее английски и руски езици, изучава френски език.

Публикации

Има над 30 публикации и много участия в национални и международни форуми.
Основните научни интереси са в областта на общественото здравеопазване и здравната политика, промоция на здравето и здравословен начин на живот, качество на живот, оценка на здравни технологии, комплeментарна и алтернативна медицина, иновативни методи на преподаване.

Член на

​​Български лекарски съюз,
Европейската асоциация по обществено здравеопазване (EUPHA),
Сдружение „Обществено здравеопазване' 99" – Варна