Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Иван Борисов Великов


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УНС:
Е-поща: Ivan.Velikov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на