Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Стефка Михайлова Коева д.и.н.

Варна 9002, ул. М. Дринов, № 55
Ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 715

Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:„Здравно-икономически и финансови анализи“
Е-поща: stefka.koeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 168

 

Биография

Образование:

 • Докторантура, кандидат на икономическите  науки  (Доктор) – 1980 г.
 • Икономически университет – Варна, специалност "Икономика и организация на туризма"– 1974 г.
 • Първа езикова гимназия с преподаване на английски , гр. Варна  – 1970 г.

Научни степени:

 • Доктор на икономическите науки – 2003 г. Тема на дисертацията "Пазарът като спонтанен ред: приносът на Ф. А. Хайек"
 • Доктор (икономика) – 1980 г.

Стипендии и специализации:

 • Стипендиант на Кралската академия за наука и изкуство, Нидерландия, Институт за изследвания в областта на хуманитарните и социални науки – 1998 г .-
 • Курс по политика на конкуренцията, Програма Фар на Европейския съюз,  Дъблин, Ирландия – 1997 г.
 • Лятно училище по икономика, Фондации  "Стефан Батори" и "Форд", Олшчин, Полша –1991 г.
 • Лятно училище по икономика, Университет Делауеър, Варна, България – 1991 г.

Академични позиции:

 • Професор, Медицински университет "Д-р П. Стоянов" – Варна, Катедра "Икономика и управление на здравеопазването" – 2008 –
 • Професор, Висше военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров", Катедра "Социални, стопански и правни науки" – 2007 
 • Гост професор, Провдивски университет „П. Хелендарски" – 2007-2011 г.
 • Професор, Гетисбърг колидж, Пенсилвания, САЩ (Gettysburg College, Gettysburg, Pennsylvania) –2004-2007 г.
 • Директор програма (Ръководител катедра) "Икономика", Учебно-научен комплекс "Икономика и мениджмънт", ВСУ – 2000-2006 г.
 • Фулбрайт гост-професор , Гетисбърг колидж, Пенсилвания, САЩ (Fulbright Scholar-in-Residence and Distinguished Visiting Professor, Gettysburg College, Gettysburg, Pennsylvania) –1999-2000 г.
 • Ръководител катедра "Икономика", ВСУ– 1994-2000 г.
 • Заместник- декан (по учебната работа), Факултет по мениджмънт и икономика, ВСУ– 1994-1996 г.
 • Доцент, Факултет по мениджмънт и икономика, ВСУ –.1991-2006 г.
 • Доцент (съвместителство), Медицински университет, Варна – 1998-2003 г.
 • Гост-доцент, Медицински университет, Варна – 1993-1998 г.
 • Гост-доцент , Икономически университет, Варна – 1996-1997 г.
 • Гост-професор в Университет Делауеър, Делауеър, САЩ,  Колеж по бизнес и икономика  (University of Delaware, College of Business and Economics, Delaware, USA) – 1992 г.
 • Главен ассистент и доцент, Институт за стопанско управление, Варна –1980-1992 г.

Участие в международни организации и дейности

Изнасяни курсове и публични лекции пред преподавателска и студентска аудитория в

 • Casa College, Никозия, Кипър
 • University of Delaware (USA);
 • Florida International University (USA);
 • Gettysburg College (USA);
 • The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
 • Jagellonian University, Полша,
 • Constanta Maritime University, Констанца, Румъния
 • Член на Eastern Economic Association (USA)
 • Член на Public Choice Society (USA)
 • Референт на Eastern Economic Journal (USA)
 • Почетен член на българското дружество "Фридрих Хайек"

Публикации

Научно-изследователска и публикационна дейност:

Повече от 100 научни публикации и участия в научни форуми

Научни публикации​

Избрани публикации

Монографии и книги

 • Коева, Ст. М. Икономика на политиката: "Публичният избор" – икономическа теория на демокрацията. Варна, ИК СТЕНО, 2009, 246 с.
 • Коева, Ст. М. Австрийската икономическа школа: отличителни черти и индивидуални постижения. Варна: ИК СТЕНО, 2003, 192 с
 • Коева, Ст. М. Пазарът като спонтанен ред: приносът на Ф. А. Хайек. Варна: ИК СТЕНО. 2002, 272 с.
 • Коева, Ст. М. Европейската интеграция: същност, развитие, постижения и проблеми. В: Българският малък и среден бизнес: европейски перспективи и решения. Изд. Къща СТЕНО, 2005.
 • Коева, Ст., Й. Коев Индивидуализъм и пазар. В: Индивидуализъм и пазарна култура. Варна, ВСУ, 2000, с. 5–15.

Статии и студии

 • Koeva, S. M. Health Status after Twenty Years of Transition: Trends in Some Basic Indicators in Bulgaria. Health Economics and Management (Здравна икономика и мениджмънт), 2010, 4(38), pp. 32-39.
 • Коева, С. КОУЗ, Роналд Хари (COASE, Ronald Harry); Представителството, Теория за (Agency Theory); Проблемът за пътника без билет (гратисчията) в корпорацията (Free Rider Problem); Тезата на БЪРЛИ-МИЙНС (BERLY-MEANS Thesis); Транзакционните разходи, теория за (Transaction Cost Theory;  УИЛЯМСЪН, Оливър Итън  (WILLIAMSON, Oliver Eaton) В: Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство. Варна, ИК СТЕНО 2010, с.149, 222, 231, 295, 296, 303.
 • Коева, С. М. "Частни пазари и политически пазари: съпоставителен анализ". Икономически изследвания, 2008, Кн. 1, с. 30-57.
 • Коева, Ст. М. Организираните групи от интереси в политиката: икономическа интерпретация. Известия на икономически университет–Варна, 2008.
 • Коева, Ст. Съвременната политическа икономия: традиционни подходи и нови посоки. Икономическа мисъл, 2007, N 1, с. 3–22.
 • Koeva, S. M. Modern Political Economy: Traditional Approaches and New Directions. Economic Thought, 2007, р. 72–89.
 • Koeva, S., S. Bould. Women as Workers and as Carers Under Communism and After: The Case of Bulgaria. International Review of Sociology – Revue Internationale de Sociologie, Vol. 17, No. 2, July 2007, pp. 303–318.
 • Коева, Ст. Австрийският икономически анализ: генезис и основни характеристики. Годишник на ВСУ, 2002.
 • Коева, Ст. Епистемологичната икономика на Ф. А. Хайек. Годишник на Варненски свободен университет, 2001, с. 15–40.
 • Коева, Ст. М. За австрийската икономическа теория, Мизес, Хайек и още нещо: един предизвикан отговор. Икономическа мисъл, 2006, N 6, с. 64–74.
 • Коева, Ст. Австрийската монетарна теория за бизнесцикъла в дебата Хайек-Кейнс. Известия на икономически университет–Варна, 2003, N 2, с. 3–16.
 • Коева, Ст. Има ли глобализацията алтернатива? Алманах на ВСУ, 2002, с. 48–53.
 • Коева, Ст. Спонтанният ред на пазарно взаимодействие: от Смит до Хайек. Известия на Икономически университет–Варна, 2002, № 1, с. 15–24.
 • Коева, Ст. Пазарен ред и социални институции: теорията на Ф. Хайек и нововъзникващите пазарни икономики". Икономическа мисъл, 2002, № 2, с. 68–87.
 • Коева, Ст. Фр. фон Хайек и дискусията относно икономическата ирационалност на социализма. Икономическа мисъл, 1999, N 3, с.35–51.
 • Koeva, S., I, Yakimova Transforming Economics Teaching in Bulgaria: A Difficult Transition. The Journal of Economic Education, Winter, 1998, Vol. 29, No 1, pp. 88–93.
 • 2.13.    Koeva, S., L. Gueorgiev The Development and Regulation of the Banking Sector in Bulgaria: Some Threat and Options. In: "Global Тendencies and Changes in East European Banking", Krakow, The Jagellonian University, 1998, pp. 314–326.
 • Коева, Ст. Индивидуалистичното общество на Фр. фон Хайек.- Известия на икономически университет–Варна, 1998, N 1, с. 25–36.
 • Koeva, S., I. Jakimova, L. Georgiev, S. Bhaumik The Bulgarian Banking System: Crisis and Strategy. International Journal of Banking Development, ,1997, Vol. 15, No 1, pp. 55–62.
 • Коева, Ст., И. Якимова Проблеми на висшето икономическо образование в условията на пазарна икономика. Годишник на Варненски свободен университет, 1995, с. 160–168.

Член на