Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност


  • Прогнози за бедствени ситуации във Варна и Варненския район;
  • Информираност и здравни знания на населението във Варна и Варненския район;
  • Проучвания за здравните и екологични проблеми в Девненския промишлен комплекс;
  • Определяне на медицинските загуби и медицинска сортировка при земетресения във Варна и Варненския район;
  • Информираност и здравни знания на инвалидите от Варна;
  • Подготовка на населението от Варна за защита при повишена радиация и др.;
  • Проучване на проявите при стрес при бедствени ситуации;
  • Социално психологични проблеми при бедствени ситуации;
  • Замърсяване на Черноморски район;
  • Морски биоинциденти и др.