Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

доц. Николина Радкова Радева доктор


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: niki.radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 184

 

Биография

​Николина Радкова Радева е родена на 07.07.1983 г. През 2008 г. става магистър по Корпоративни финанси в Икономически университет – Варна. През 2012 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. От 2012 г. до 2015 г. работи като експерт в отдел „Международни проекти и програми" на Медицински университет – Варна. От месец май 2015 г. е назначена за асистент по Медицина на бедствените ситуации в катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология".

През април 2018 г. ас. Николина Радева защитава дисертационен труд на тема: "Превенция на стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации" в Медицински университет - София, като придовива ОНС "Доктор" по Медицина на бедствените ситуации.

Проявява интерес към научната дейност още от студентските си години. Основните научни разработки са в областта на Медицина на бедствените ситуации. Проучва информираността и здравните знания на хора с увреждания от град Варна за защита при възникване на бедствени ситуации, подготовката на хора с увреждания за бедствия, проявите на стрес при възрастни хора, възможни аварии и последици за град Варна и др. Разработва съвместно с Дружество на инвалидите „Ръководство за самопомощ и взаимопомощ при критични ситуации за хора с трайно нарушено здраве".
Ас. Радева е координатор на Дружество на инвалидите в областта на проектната дейност и завежда връзките с други НПО от страната и ЕС. Има участие като експерт, специалист и технически сътрудник в проекти на Медицински университет – Варна към Европейската комисия и към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Публикации

Член на

- Българско научно дружество по обществено здраве
- Съюз на учените, клон Варна
- Френско дружество по медицина на катастрофите