Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ac. Славена Тодорова Илиева

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​​


Катедра: Здравни грижи
УС:Акушерка
Е-поща: Slavena.Ilieva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 282

 

Биография

​Родена на 16.07.1988 г. в гр. Варна. Завършила  МУ „Проф. д-р П. Стоянов"- Варна, специалност „Акушерка" с ОКС „Бакалавър" и специалност „Управление на здравните грижи"  с ОКС „Магистър". Работила в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов" -  Варна в  Неонатологично отделение – сектор интензивни грижи. От 2016 г. е асистент в катедра „Здравни грижи" към Факултет „Обществено здравеопазване" на МУ - Варна.

Публикации

​Има над 2 публикации и  участия в научни конференции с основни научни разработки в областта на  обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерската практика.

Научни публикации​

Член на

​​БАПЗГ.​