Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ac. д-​р Теофан Христов Куюмджиев


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: Teofan.Kuyumdzhiev@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 186

 

Биография

Роден на 17.06.1962 в София;
Завършил гимназиалното си и медицинско образование във Варна
Работил като лекар в с.Мадара 1989-1990 г.;след това работи като коремен хирург в гр.Н.Пазар и Варна;
придобива специалност "Коремна хирургия"-1997 в София.

Публикации

​Научни публикации

Член на

БЛС