Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Николай Тинков Дуков


Катедра: по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здрвеопазването
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на