Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Здравно-икономически и финасови анализи“