Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Явор Христов Ченков


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:
Е-поща: Yavor.Chenkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Явор Христов Ченков е роден на 16.05.1989г. През 2008 г. завършва Гимназия с преподаване на западни езици- град Сливен. През 2008г е приет в Тракийски университет гр.Ст.Загора,специалност „Екология и опазване на околната среда" , но на следващата година кандидатства отново и записва да учи хуманна медицина в Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов"- Варна където се дипломира през декември 2016г .От 2016г е асистент по хигиена в катедрата по „Хигиена и епидемиология" към МУ-Варна.От април 2017г. работи като медицински фелдшер в клиниката по Съдебна психиатрия към МБАЛ"Св.Марина" гр.Варна. От началото на 2015г е координатор за Варна на една от най-големите неправителствени организации в света с екологична насоченост- Greenpeace. Участва с разработки в няколко симпозиума и конференции.Владее на много добро ниво английски и френски език, и на средно ниво испански език. Сериозни интереси и познания в областта на ботаниката, зоологията , астрономията и музиката.

Публикации

Член на