Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" (за гр. Варна, Шумен, Сливен и Велико Търново) и специалностите от Медицински колеж – Варна: „Рехабилитатор", „Медицински козметик", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Помощник-фармацевт" и „Инспектор по обществено здраве"​