Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за специалностите „Здравен мениджмънт" – бакалавър, „Медицински оптик" и „Логопедия"