Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ - ВАРНА!Какви са стъпките при подаване на документите?

Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer

ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ УСПЕШНО е необходимо да заплатите дължимите кандидатстудентски такси. Това може да направите чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна или онлайн чрез ePAY.bg – директно през системата за подаване на документи (след натискане на бутона „Запис” ще видите бутон „Плащане на такси“ – продължете напред, като следвате инструкциите). Ако сте избрали онлайн плащане, Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (в рамките на няколко минути).


                                                             ​
Плащане на такси чрез банков превод по банковата сметка на МУ-Варна:
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
BIC: STSABGSF
 IBAN: BG24STSA93003100040700

 Основание за плащане: 

Такса за участие и класиране по документи.   

  Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. 

  Ако сте избрали да заплатите таксата чрез банков превод, сканирайте/снимайте платежната бележка и я пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи. 

  Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, може да маркирате желаните от Вас специалности и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно таксите вижте тук

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите. Освобождаването от такса за посочените категории кандидат-студенти не важи за таксата за подаване на документи онлайн - 5лв.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте дипломата си за висше образование (за кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2016/2107 година, могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте документ за самоличност (двустранно) и го пригответе за прикачване в системата заедно другите документи.

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук

 РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните "CAPTCHA код за сигурност" /кода от картинката/.


Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи на Министерство на образованието и науката.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail.

 

Попълнете оценките от дипломата Ви за висше образование, които са балообразуващи за групата специалности, за които искате да кандидатствате, както следва:         „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве" (ОКС „магистър") – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).


Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Попълнете колоните "Желания” като номерирате желанията си за държавна поръчка и платено обучение поотделно за всяка група специалности! Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които кандидатствате. Номерирайте желанията си по следния начин: с номер 1 – първо (най-силно желание), 2 – второ желание и т.н., а с 0 (нула) означете нежеланите позиции.


 

   Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

    Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След натискане на бутона „Запис" повече не можете да правите промени върху тях.

В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай. 

В раздел “Сканирани документи” попълнете Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте по-горе или тук).

В раздел „Декларации” отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис"

След записа на данните (които сте попълнили) на екрана ще видите съобщение, уведомяващо Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход" за да излезете от системата. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи, след което на Вашият екран в системата за онлайн кандидатстване ще получите съобщение „Документите Ви са одобрени" и ще се появи бутон "Печат на картона". 


    

   В случай, че на екрана има надпис „Документите Ви са отхвърлени", ще видите съобщение, което разяснява причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да коригирате подадените данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.


           .... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

 


 Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити разпечатват състезателния си картон (от полето "Печат на картона"). Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail: ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, както и класирането за желаните от него специалности.           

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания/.

МУ-Варна пожелава успех на всички 

кандидат-студенти!