Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ - ВАРНА!


За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!

Какви са стъпките при подаване на документите?

Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър.

ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ УСПЕШНО за изпитите, на които желаете да се явите, е необходимо да заплатите дължимата такса. Това може да направите чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна или онлайн чрез ePAY.bg – директно през системата за подаване на документи (след натискане на бутона „Запис" ще видите бутон „Плащане на такси" – продължете напред, като следвате инструкциите).

Банкова сметка на МУ-Варна:
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

 

Таксите за явяване на изпитите са:

 

                   60 лв. за един изпит ИЛИ общо 90 лв. за двата изпита (Пример: ако кандидат-студентът има желание да се яви само на изпит по химия заплаща сумата от 60 лв, а на двата изпита (биология и химия) – 90 лв).

                     Основание за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).

            Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

            Ако сте избрали да заплатите таксата чрез банков превод, сканирайте/снимайте платежната бележка и я пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи.

            Ако сте избрали онлайн плащане (ePAY.bg), Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (в рамките на няколко минути).

 От такса за участие в кандидатстудентски изпит и се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, разпечатайте ЗАЯВЛЕНИЕ по образец за участие в изпитите. Попълнете го собственоръчно и го подпишете. Сканирайте/снимайте заявлението и го пригответе за прикачване в системата заедно другите документи.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте документ за самоличност (двустранно) и го пригответе за прикачване в системата заедно другите документи.

 РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните "CAPTCHA код за сигурност" /кода от картинката/.


Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Раздел "Ще се явя на изпита по:" отбелязвате на кой/кои изпит/изпити желаете да се явите. Предварителните изпити по биология и химия важат само за кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.

В раздел "Сканирани документи" прикачeте всички необходими документи (вижте по-горе).

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис".

След записа на данните (които сте попълнили), ще се получи съобщение, уведомяващо Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи, след което при влизане в системата за онлайн кандидатстване ще получите съобщение „Документите Ви са одобрени" и ще видите бутон "Печат на картона".

    

      В случай, че на екрана има надпис „Документите Ви са отхвърлени", ще видите съобщение, което разяснява причината за отхвърлянето. Вие ще имате право да коригирате подадените данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.


            .... и не забравяйте – крайният срок за подаване на документи е 05.04.2017г.

  Системата ще бъде отворена за регистрация в периода от 27.03.2017г. до 05.04.2017г. включително.

 Подаването на документи онлайн приключва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с разпечатване на входящия номер (от полето "Печат на картона"), който трябва да носите в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност.

Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: http://www.mu-varna.bg/BG 

След публикуване на оценките от изпитите, всеки кандидат-студент при влизане в системата ще може да провери индивидуално своя резултат.

При подаването на документи за предварителните изпити не се изисква служебна бележка с оценките от средното училище, в което учи кандидат-студентът.

            Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания/.

 

МУ-Варна пожелава успех на 

всички кандидат-студенти!