Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Онлайн Прием 2016/2017

 

ДОБРЕ ДОШЛИ
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА МУ - ВАРНА!
 
АКТУАЛНО: ОНЛАЙН плащане на такси чрез еPay.bg
           Какви са стъпките при подаване на документите?
                                   
Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър.
 
ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ УСПЕШНО е необходимо първо да заплатите дължимите такси за кандидатстване. Това може да направите или чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна или онлайн чрез ePay.bg – директно през системата за подаване на документи (след натискане на бутона „Запис" ще видите бутон „Плащане на такси" – продължете напред, като следвате инструкциите). Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите може да маркирате желаните от Вас специалности и те ще бъдат изчислени автоматично.ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА и в случай, че сте избрали да заплатите таксата чрез банков превод, сканирайте/снимайте платежната бележка и я пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи.
         При онлайн плащане чрез ePay.bg, Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (в рамките на няколко минути).

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА сканирайте/снимайте дипломата си за средно образование (всички страници) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте документ за самоличност (двустранно) и го пригответе за прикачване в системата заедно другите документи.

 

            В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: диплома за висше образование, документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Ако сте се явили на предварителните изпити в МУ-Варна, след влизане в системата Вашите основни лични данни и оценки от изпити ще са вече попълнени. Нанесете останалите необходими данни.
                            Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи на Министерство на образованието и науката.

  


Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер за връзка и e-mail. 

Попълнете оценките от дипломата Ви за средно/висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате.

 

Групи специалности:

 

     Група 1 – „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" - оценка по биология и химия от дипломата за средно образование от ДЗИ (държавен зрелостен изпит) - при неположени ДЗИ се взимат оценките от курса на обучение – задължителна подготовка.

      Групи 2, 3 и 4 - „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик" и „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър") - оценка по биология и български език и литература от дипломата за средно образование от ДЗИ - при неположени ДЗИ се взимат оценките от курса на обучение – задължителна подготовка.

    Групи 5, 6, 7 и 8 - „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър"), „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Оптометрист" (ОКС „магистър") – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

    Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи. 

            Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.


Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО ВИЕ.


Раздел "Ще се явя на изпита по:" отбелязвате на кой/кои изпит/и желаете да се явите - само за кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".


   Важно за кандидат-студентите, които са се явили на предварителните изпити по биология и химия: в раздел „Предварителни изпити" ще бъдат отбелязани оценките, които сте получили от изпитите. Следва да изберете на кой от двата (или и на двата) изпита ще се явите на редовните изпити. В случай, че сте доволни от оценките си не маркирайте нищо в това поле.

            Кандидат-студентите, които не са се явили на предварителни изпити в Медицински университет – Варна, задължително отбелязват, че ще се явят и на двата изпита.

 

Попълнете колоните "Желания" като номерирате желанията си за държавна поръчка и платено обучение поотделно за всяка група специалности! Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които кандидатствате.  Номерирайте желанията си по следния начин: с номер 1 – първо (най-силно желание), 2 – второ желание и т.н., а с 0 (нула) означете нежеланите позиции.            Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

          Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След натискане на бутона „Запис" повече не можете да правите промени върху тях.


В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.
В раздел "Сканирани документи" попълнете Серия и № на дипломата Ви за средно/висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте по-горе или тук).


 В раздел „Декларации" отбележете, че приемате условията в тях.Потвърждението и окончателния запис на данните в системата се извършва посредством бутона "Запис".След записа на данните на екрана ще видите съобщение, уведомяващо Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата.

 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

 

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи, след което на Вашият екран в системата за онлайн кандидатстване ще получите съобщение „Документите Ви са одобрени" и ще се появи бутон "Печат на картона".

 

 

     

            В случай, че на екрана има надпис „Документите Ви са отхвърлени", ще видите съобщение, което разяснява причината за отхвърлянето. Вие ще имате право да коригирате подадените данни, най-късно в последния ден за прием на документи. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.

                                          

.... и не забравяйте крайните срокове за подаване на документи.


 Подаването на документи онлайн приключва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с разпечатване на входящия номер (от полето "Печат на картона"), който трябва да носите в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност.

 Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (например: 1. кандидат-студентите, които са доволни от оценките си, получени на предварителните изпити и няма да се явяват на редовните; 2. кандидат-студентите за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит) също разпечатват входящия си номер. Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail: ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

 Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: http://www.mu-varna.bg/BG 

 При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, както и класирането за желаните от него специалности.

 Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование до изтичане на срока за подаване на документи (2-3 дни преди крайния срок), е необходимо да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следните реквизити:

- балообразуващите оценки от задължителните дисциплини от дипломата;

- оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;

- оценка по физическо възпитание и спорт (за кандидатстващи за специалност „Рехабилитатор");

- изходящ номер, подпис и печат на училището.

 

            Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 (телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания).

 

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!