Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием


ДОБРЕ ДОШЛИ 
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ 
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ 
НА МУ - ВАРНА!

За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!          Какви са стъпките при подаване на документите? 


Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър.

  ПЪРВАТА СТЪПКА за регистрация за изпитите, на които желаете да се явите, е да заплатите дължимата такса. Това може да направите чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна или онлайн чрез ePAY.bg – директно през системата за подаване на документи (след като попълните всички данни, натиснете бутона „Запис"; ще видите бутон „Плащане на такси" – продължете напред, като следвате инструкциите).
Банкова сметка на МУ-Варна:
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Таксите за явяване на изпитите са:

70 лв. за един изпит ИЛИ общо 110 лв. за двата изпита

  (Пример: ако кандидат-студентът има желание да се яви само на изпит по химия заплаща сумата от 70 лв, а на двата изпита (биология и химия) – 110 лв).

     Основание за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).

     Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

     Ако сте избрали да заплатите таксата чрез банков превод, сканирайте/снимайте платежната бележка и я пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи.

    Ако сте избрали онлайн плащане (ePAY.bg), Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (това отнема няколко минути).


От такса за участие в кандидатстудентски изпит се освобождават кръглите сираци и лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, разпечатайте заявление за участие в изпитите и декларация за лични данни от тук. Попълнете ги собственоръчно и ги подпишете. Сканирайте/снимайте заявлението и декларацията и ги пригответе за прикачване в системата заедно другите документи. Не се изисква прикачването на лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност. 

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните "CAPTCHA код за сигурност" /кода от картинката/.


Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail адрес.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Раздел “Ще се явя на изпита по:” отбелязвате на кой/кои изпит/изпити желаете да се явите. Предварителните изпити по биология и химия важат само за кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар“. 

В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай. 


В раздел "Сканирани документи" прикачeте всички необходими документи, изброени по-горе.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис"

След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР 

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи. Моля, изчаквайте търпеливо обработването на Вашите документи.

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн кандидатстване, а не по и-мейл. Ако надписът е Документите Ви са одобрени" ще видите и новият бутон "Печат на картона". Свалете на компютъра си или директно разпечатайте документът за явяване на изпитите, който трябва да носите в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност. С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация.


В случай, че на екрана Ви има надпис „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момента нататък Вие ще имате право да коригирате подадените от Вас данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Натиснете отново бутонът „Запис“ и излезте от системата. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени..... и не забравяйте – системата ще бъде отворена за регистрация в периода от 03.04.2018 г. до полунощ на 18.04.2018 г.

Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: http://www.mu-varna.bg/BG  
След публикуване на оценките от изпитите, всеки кандидат-студент при влизане в системата ще може да провери индивидуално своя резултат.
При подаването на документи за предварителните изпити не се изисква служебна бележка с оценките от средното училище, в което учи кандидат-студентът.


Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 8.30 до 17 часа/.


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!