Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ПриемДОБРЕ ДОШЛИ
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА МУ-ВАРНА!

За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!

Какви са стъпките при подаване на документите? 

      Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

 За да подадете успешно документи за кандидатстване е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез онлайн превод на ePAY.bg, както и чрез Easy Pay – директно през системата за подаване на документи или да заплатите таксите предварително чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна.

Плащане на такси чрез онлайн превод след като попълните всички данни в системата за регистрация и прикачите необходимите документи, натиснете „Запис"; ще видите бутон „Плащане на такси" – продължете напред, като следвате инструкциите. Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (обикновено в рамките на няколко минути).


 

 Плащане на такси чрез банков превод по сметката на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
         BIC: STSABGSF
         IBAN: BG24STSA93003100040700

Основания за плащане:

    Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит (за специалностите „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър").  

    При плащане чрез банков превод задължително условие е таксите да бъдат преведени предварително (преди регистрацията) и от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

    Сканирайте/снимайте платежния документ и го пригответе за прикачване в системата.
Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, които дължите, можете да маркирате желаните от Вас специалности и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от тях вижте тук. Внесени такси за участие в изпит и такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте всички страници на дипломата си за висше образование (кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2018/2019 г., могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

Не се изисква прикачването на сканирана/снимана лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност.

Не се изисква попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на бланката за регистрация в системата за онлайн прием.

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: диплома за висше образование, документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

РЕГИСТРАЦИЯтя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност” (кода от картинката).

                     

Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail адрес.

Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи за средно и висше образование на Министерство на образованието и науката.

Попълнете оценките от дипломата Ви висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате.


Групи специалности:


Група 9:Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър": оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

 

Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи. 

Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които кандидатствате


Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях.

В раздел „Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.

 

В раздел "Сканирани документи" попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте документите тук).

В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис".

След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи. Моля, изчаквайте търпеливо обработването на Вашите документи.

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн кандидатстване, а не по и-мейл. Ако надписът е Документите Ви са одобрени" ще видите и нов бутон "Печат на картона". 

За кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити: разпечатват състезателния си картон (от полето "Печат на картона"). Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail: ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

В случай, че на екрана Ви има надпис Документите Ви са отхвърлени", ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момента нататък Вие ще имате право да коригирате подадените от Вас данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Направете необходимите корекции и натиснете отново бутонът „Запис", след което излезте от системата. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.


              .... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, а в последствие и класирането за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием" в сайта на МУ-Варна.

            Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефон 052/ 677 060 (телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа).

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!