Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Alumni Club

Председател:

dr.mario.milkov.jpg

Доц. д-р Марио Милков д.м.

Председател на "Алумни клуб и приятели" МУ-Варна
Завеждащ катедра По Дентално материалознание пропедевтика на протетичната дентална медицина.Президент на Българското дружество по ОСА и хъркане.
Заместник председател на Българкото дружество по оториноларингология, хирургия на глава и шия.
Президент на Международната Черноморска асоцияциа по отология и невроотология.

E-mail: alumniclub@mu-varna.bg


Зам. председатели:

115673.jpgСветлана Грънчарова         

Ръководител на Учебен отдел

E- mail: svetlana@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 013

моб.: 0887499538Доц-Дарина-Найденова.jpgДоц. Дарина Найденовa, д.м.

Специалист Хранене и диетика Членове Алумни клуб и приятели: T.Костадинова (България), A.Керековска (България), Ж.Георгиева (България), А.Тончев (България), С.Пеев (България), К. Капрелян (Германия), К.Декранян (САЩ), Ч. Попов (САЩ), К. Неделчев (Швейцария), С.Катаподис (Гърция), Х.Диаб (Русия), П.Банков (Германия), А.Касане (Италия), T.Клайунг (Швейцария), К.Хьорман (Германия), В. Хонорапа (Индия), Дж.Узун (Турция), Т.Калчиоглу (Турция), Дж.Шах (САЩ), С. Триаридис (Гърция), Р. Гидоен (Канада), И.Темелкова (Франция), С. Да Коста (Бразилия);Д-р Г. Бояджиев ( Германия)

 

E-mail: alumniclub@mu-varna.bg