Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Alumni Club

История

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" (МУ) - Варна отваря врати през 1961 година. Той е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиция, в който са умело съчетани класически и съвременни модели на преподаване.

Варненският Медицински университет предлага безкомпромисно качество в обучението, което е съизмеримо с европейските стандарти - той е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави.

Университетът разполага с модерна материално-техническа и клинична база за обучение, интерактивни, високотехнологични методи на обучение, признати специалисти и добри преподаватели. Отворен към съвременните потребности и интересите на младите хора МУ-Варна им предоставя възможности не само за обучение, а и за пълноценен студентски живот – спорт, култура, развлечение.       

Академичният състав на университета преминава редовно различни педагогически, езикови и други квалификационни курсове, с цел повишаване качеството на обучение.

МУ-Варна се развива изключително динамично и през 2014 година е основан Алумни Клуб или Клубът на възпитаниците на Медицински Университет – Варна (КВМУВ). Преди седем години, по идея на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, е взето решение да бъдат активирани връзките с бивши възпитаници на университета. По този начин, чрез тях и техните контакти в чужбина, се разширява кръга на приятелите и съмишлениците на МУ-Варна, планират се и се осъществяват общи проекти, обмени и сътрудничества между Алма матер и здравните институции в целия свят, разширяват се възможностите за колаборация и сътрудничество в определени насоки. Създалата се емоционална връзка има и практическо значение, тъй като много от тях са водещи специалисти и ръководители на престижни институции в чужбина, търсени и уважавани професионалисти, чиито опит е високо ценен, а научната им дейност споделяна и подпомагана.

 


Алумни клубът поддържа своят огън с ежегодни международни срещи на бившите възпитаници на МУ-Варна, приятели на университета и членове. Те се провеждат традиционно в рамките на годишната Асамблея на Интернационалната медицинска асоциация България (ИМАБ).

На шестата Международна среща на КВМУВ, провела се май месец 2019 г., председателят на Алумни клуба проф. д-р Красимир Методиев предаде щафетата на доц.д-р Марио Милков.