Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на УС „Кинезитерапия“ към Факултет по обществено здравеопазване при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, реф. № 2019-046

28 Август 2019

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на УС "Кинезитерапия" към Факултет по обществено здравеопазване при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна.

Медицинската апаратура е подробно описана в Приложение №1 Техническа спецификация (ТС) от документацията.