Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на базисно артроскопско оборудване и инструменти за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 2016-018

16 Март 2016

​Предмет на поръчката е доставка на базисно артроскопско оборудване и инструментариум за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по Ортопедия и Травматология.
Основната цел на поръчката е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на базисно артроскопско оборудване и доставка на артроскопски инструменти, с оглед осигуряване на качествено практическо обучение на студенти с апаратура и инструментариум, приведени към европейските изисквания за качество и добра медицинска практика.