Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна", реф. №2017-009

28 Март 2017

Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, обекти:сграда Ректорат, сграда на Факултет по дентална медицина,сграда на Медицински колеж към МУ-Варна,Факултет по  фармация, Студентски общежития. Прогнозно количество - 700 хил.куб.м.​​​