Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2015 - 028

9044315

28 Юли 2015

​​​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставки на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

Публична покана с изх.№023-1026/28.07.2015
28 Юли 2015
Документация
28 Юли 2015
Протокол
17 Август 2015
Договор №ДДП-26/27.08.2015г.
2 Септември 2015
Освободена гаранция за участие
3 Септември 2015
Плащане по договор - м. октомври 2015 г.
16 Ноември 2015
Плащане по договор - м. Ноември 2015 г
12 Декември 2015
Плащане по договор - м. Декември, 2015 г
18 Януари 2016
Плащане по договор - м. Януари, 2016 г.
16 Февруари 2016
Плащане по договор - м. Февруари, 2016 г.
18 Март 2016
Плащане по договор м. Март, 2016 г.
18 Април 2016
Плащане по договор - м. Април, 2016 г.
16 Май 2016
Плащане по договор - м. Май, 2016 г.
13 Юни 2016
Плащане по договор - м. Юни, 2016 г.
19 Юли 2016