Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на стереомикроскоп за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-038

19 Октомври 2015

​​​Основната цел на доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация, обучението за работа и гаранционното обслужване на стереомикроскопа  предмет на обществената поръчка е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на учебният процес за нормалното му функциониране.