Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2015-012

13 Март 2015

​​​​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации (Приложение № 5). Поръчката е разделена на две обособени позиции.

Публична покана
16 Март 2015
Документация за участие
16 Март 2015
Протокол
23 Април 2015
Освободени гаранции за участие
27 Април 2015
Договор ДДП-16/07.05.2015г.
11 Май 2015
Договор ДДП-17/07.05.2015г.
11 Май 2015
Освободени гаранции за участие
19 Май 2015
П1-Плащане по договор - май 2015
10 Юни 2015
П2-Плащане по договор - май 2015
10 Юни 2015
П1-Плащане по договор - юни 2015
10 Юли 2015
П2-Плащане по договор - юни 2015
10 Юли 2015
П1-Плащане по договор - юли 2015
10 Август 2015
П2-Плащане по договор - юли 2015
10 Август 2015
П1-Плащане по договор - август 2015
14 Септември 2015
П2-Плащане по договор - август 2015
14 Септември 2015
П1-Плащане по договор - септември 2015
13 Октомври 2015
П2-Плащане по договор - септември 2015
13 Октомври 2015
П1-Плащане по договор - октомври 2015
12 Ноември 2015
П2-Плащане по договор - октомври 2015
12 Ноември 2015
Частично освободена гаранция за изпълнение
10 Декември 2015
Частично освободена гаранция за изпълнение
10 Декември 2015
Плащане по договор - м. Ноември 2015
18 Декември 2015
Плащане по договор - м. Декември, 2015г.
19 Януари 2016
Плащане по договор - м. Февруари, 2016 г.
17 Март 2016
Плащане по договор - м. Март, 2016 г.
18 Април 2016
Плащане по договор - м. Април, 2016 г.
16 Май 2016
Освободена гаранция за изпълнение
13 Юни 2016
Плащане по договор - м. Май, 2016 г.
15 Юни 2016