Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по седем обособени позиции“, реф. №2017-043

18 Октомври 2017

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по седем обособени позиции:
1.Обособена позиция №1 - „Хляб и тестени продукти“;
2.Обособена позиция №2 - „Месо, месни продукти и колбаси“;
3.Обособена позиция №3 - „Риба и рибни продукти“;
4.Обособена позиция №4 - „Мляко и млечни продукти“;
5.Обособена позиция №5 - „Пресни яйца“;
6.Обособена позиция №6 - „Пресни плодове и зеленчуци“ и
7.Обособена позиция №7 - „Пакетирани стоки“.