Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Извършване на допълнителни строително-монтажни работи необходими за въвеждането в експлоатация на сграда за Факултет по фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна 2015-025

8 Юли 2015

​​​​Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.

Поръчката включва извършването на строителни дейности с цел осигуряване на свързаност на сградата с електроразпределителното дружество, газоразпределителното дружество, присъединяването на обекта към водопроводната и канализационна система, които дейности са необходими за въвеждането в експлоатация на сградата.