Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Изработка и доставка на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна” 2017-039

14 Септември 2017
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж (при необходимост) на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“. Поръчката включва периодични доставки на мебелировка след предварителни заявки, в които се конкретизира необходимата мебелировка по размери, вид и количества, съобразени с функционалността на помещенията. Възложителят при необходимост може да поръчва мебелировка по индивидуален проект. 
Индивидуализираната по вид и размери мебелировка и Материалите за изработка по индивидуален проект са подробно описани в Техническа спецификация (Приложение №1 от документацията), като при необходимост Възложителят може да поръчва и други материали и аксесоари, невключени в техническата спецификация във връзка с реализиране на индивидуалния проект.