Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на мулажи, структури за подмяна към тях и изделия за интензивна терапия за практическо обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2016_004

4 Февруари 2016

​"Доставка на мулажи, структури за подмяна към тях и изделия за интензивна терапия за практическо обучение в  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“".   Предметът на  поръчка включва  избор на изпълнител за извършване на доставки на мулажи, структури за подмяна към тях и изделия за интензивна терапия за практическо обучение в МУ-Варнa при необходимост и по заявка на Възложителя.

Публична покана
5 Февруари 2016
Документация
5 Февруари 2016
Протокол
23 Март 2016
Договор ДДП-10/28.03.2016 г.
29 Март 2016
Приложения към ДДП-10
29 Март 2016
Освободена гаранция за участие
30 Март 2016
Плащане по договор
15 Юни 2016
Освободена гаранция за изпълнение
28 Юни 2016