Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изграждане и абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-017

27 Април 2015

​Предметът на поръчката е доставка, физически монтаж, инсталация и конфигурация, обучение за работа, гаранционно и абонаментно сервизно обслужване на техника и софтуер за изграждане на производствена линия за издателска дейност.
Поръчката включва еднократна доставка и абонаментно сервизно  обслужване на Производствена линия за брошури, списания, книжки и др. и еднократна доставка и гаранционно обслужване на Машини за офлайн обработка – гилотина, колатор, машина за подвързване с топло лепене. Техниката е подробно описана в Приложение №15 от документацията.