Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на обзавеждане за лаборатории за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 2015-020

29 Май 2015

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж (при необходимост) на обзавеждане за лаборатории на Университета. Поръчката включва периодични доставки на обзавеждане за лаборатории след предварителни заявки, в които се конкретизира необходимото обзавеждане по размери, вид и количества, съобразени с функционалността на помещенията .Възложителят при необходимост може да поръчва лабораторно обзавеждане по индивидуален проект, неописано в Техническите спецификации. Изпълнителят за своя сметка извършва проектиране, представяне на проекта със специализирана програма – триизмерно.