Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на система за излъчване на телевизия с цел спазване на изискванията на Съвета за електронни медии 2015-013

20 Март 2015

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, физически монтаж, инсталация и конфигурация, обучение за работа с оборудване и софтуер, гаранционна поддръжка на оборудване и софтуер на система за излъчване на телевизия с цел спазване на изискванията на Съвета за електронни медии. Изискванията към системата са посочени в приложена Техническа спецификация (Приложение № 2).

Публична покана
23 Март 2015
Документация за участие
23 Март 2015
Протокол
3 Април 2015
Договор ДДЕ-7/20.04.2015 г.
21 Април 2015
Освободена гаранция за участие
27 Април 2015
Плащане по договор
11 Юни 2015
Освободена гаранция за добро изпълнение
11 Юни 2015