Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна 2015-004

4 Февруари 2015

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет-Варна, съгласно приложена спецификация /Приложение № 2/. Поръчката включва изработка, доставка и монтаж на учебни маси, компютърни маси, бюра, секции/шкафове и други.

Публична покана
5 Февруари 2015
Документация
5 Февруари 2015
Протокол
6 Март 2015
Освободена гаранция за участие
10 Март 2015
Договор ДУ-35/24.03.2015г.
25 Март 2015
Ценова оферта
25 Март 2015
Техническо предложение
25 Март 2015
Визуализация
25 Март 2015
Освободени гаранции за участие на класирани Участници
26 Март 2015
Плащане по договор - април 2015г.
5 Май 2015
Плащане по договор - май 2015г.
8 Юни 2015
Плащане по договор - юни 2015г.
2 Юли 2015
Частично освободена гаранция за изпълнение
24 Септември 2015
Плащане по договор - септември 2015г.
3 Октомври 2015
Плащане по договор - октомври 2015г.
2 Ноември 2015
Плащане по договор - декември 2015г.
14 Декември 2015
Освободена гаранция за изпълнение
28 Декември 2015