Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на Студентско общежитие блок 3. 2015-011

6 Март 2015

​Избор на изпълнител за извършване на строително- ремонтни работи с цел обособяване на три учебни зали (с капацитет 60, 40 и 15 седящи места) в свободни помещения, находящи се на партерен етаж на сградата на Студентско общежитие, блок 3, ул. „Брегалница, гр. Варна.

Публична покана с изх. № 023-277 от 06.03.2015 г.
6 Март 2015
Документация за участие
6 Март 2015
Протокол
15 Април 2015
Договор ДР-5/21.04.2015 г.
21 Април 2015
Освободени гаранции за участие
23 Април 2015
Плащане по договор - м. април 2015 г.
7 Май 2015
Плащане по договор
29 Юни 2015
Освободена гаранция за добро изпълнение
29 Юни 2015