Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2018-012

3 Май 2018

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, като по искане на Възложителя се осигуряват следните съпътстващи дейности –  хотелски резервации / наземен / воден / железопътен транспорт, съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация (Приложение №1).