Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина" 2019-035

16 Юли 2019
​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващата вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина“. Канализационната мрежа извежда използвани води от общо 48 налични дентални стола и следва да се групира в 6 вертикални нови тръбопровода ф 50 с обща дължина 200 л.м., стигащи до сутерена, където ще бъдат включени компенсаторни съдове и амалгамни сепаратори центробежен тип.