Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на фабрично нов, високопроходим автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2017 - 041

12 Октомври 2017

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на фабрично нов, високопроходим автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”