Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна", реф.№2017-044

24 Октомври 2017

​Доставка на питейна вода и отвеждане  и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна. Прогнозното количество е 82500 куб. м. Срок на договора - 36 месеца от датата на подписване на договора.