Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти

​​​​

Адрес: Медицински университет - Варна
гр. Варна 9002
ул. "Марин Дринов" 55
Кабинет 212 (срещу библиотеката)
Tел: +359 52 677 038
Email: projects@mu-varna.bgslav.jpgРъководител отдел
Слава Иванова Пенова

Тел: +359 52 677 059


 

 

Експер​т, международни програми и проекти 
Елица Неделчева Дренска 
Тел.: +359 52 677 038
Е-mail: elitsa.ilieva@mu-varna.bg​


 
Организатор, международни програми и проекти

Александър Методиев Дончев
Тел:+359 52 677 038
E-mail: alexander.donchev@mu-varna.bg 

Експерт, международни програми и проекти
Илияна Анчева Георгиева 
Тел:+359 52 677 038
E-mail: Iliyana.Georgieva@mu-varna.bg 
Организатор, международни програми и проекти
Иван Георгиев Попов 
E-mail: Ivan.Popov@mu-varna.bg