Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Информационна кампания МГ

На 26.11.2015 г  в Математическа гимназия Варна, проф. М.  Станчева, доц. Л. Македонски, гл. ас. Ст. Георгиева, гл ас. Ал. Мерджанова и Р. Станчева представиха презентации на теми „Мастнокиселинен състав на черноморски риби“, „Мастноразтворими витамини на черноморски и сладководни риби“ и „Аквакултурно отглеждане на черна морска мида по българското черноморско крайбрежие“.  Срещата се проведе във връзка  с изпълнение на спечелен от катедра Химия проект „Повишаване капацитета на "Лабораторията по химия на храни и околна среда„ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследването на морски и сладководни ресурси и аквакултури“  с ръководител проф. Мона Станчева, дхн.