Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Еразъм

Програма ЕРАЗЪМ е част от Програмата "Учене през целия живот" на Европейския Съюз, насочена към повишаване качеството на висшето образование.

Тя дава възможност на студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет "Проф. Д-р. П. Стоянов" - Варна да проведат част от следването си в европейски университети.

Правилата на програмата позволяват провеждане на обучение или практика с продължителност от три до десет  месеца в Европейски университети- партньори.

За същия период Медицински университет "Проф. Д-р. П. Стоянов" - Варна приема и извършва обучение на английски език по утвърдена програма за чуждестранни студенти от университетите- партньори по ЕРАЗЪМ.