Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Заемане и връщане на книги

  • Студенти

Можете да заемате учебници от Заемната за учебници за срок от 1 учебна година.

Отделни страници от книгите в Библиотеката биха могли да се разпечатват на място срещу безконтактна читателска карта.

  • Докторанти/ специализанти/ служители на МУ-Варна

Ако книгите в Библиотеката не са единични екземпляри, можете да ги заемете за срок от 1 месец.

  • Преподаватели

Ако книгите в Библиотеката не са единични екземпляри, можете да ги заемете за срок от 3 месеца.

  • Външни лица

Можете да четете на място, без да заемате книги.