Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Общежития и столове

​Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов”предлага настаняване в реновирани общежития.Месечната такса за легло възлиза на 55 лв. за български студенти в субсидирана форма на обучение и 100 лв. за чуждестранни студенти и български студенти-платено обучение.В тази сума не са включени разходите за ток, вода и храна, които се плащат отделно.

 

Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития и столове на МУ-Варна  

Документи :

Молба за общежитие
Декларация за общежитие