Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Общо събрание на Медицински университет – Варна

13 Март 201714:00

На 13.03.2017 г. от 14.00 ч. в Първа аудитория (сграда Ректорат, ет.4) ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ  на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, съгласно решение на АС от 13.02.2017г. 

В дневния ред на Общото събрание ще бъде включен годишният отчет на Ректора за изминалата година.