Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Реализиране на мобилността

Процедура по реализиране на мобилността

След приключване на селекционната процедура, одобрените кандидати подготвят необходимата документация за изпращане в Приемащия университет, като се съобразяват с поставените срокове в отделните университети.

Студентска мобилност с цел обучение

Документи прeди заминаване на кандидата

 • Споразумение за мобилност с цел обучение (Learning Agreement), попълнено и подписано от студента, изпращащия и приемащия университет (по образец от сайта на приемащия университет)
 • Пълен комплект документи, изисквани от приемащия университет, които кандидатът трябва да попълни и представи в ЕРАЗЪМ офиса за подписи и печат.
 • Индивидуален договор между студента и МУ-Варна, на базата на който на студента му се изплаща определена сума, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността.
 • Банкова сметка в евро (ксерокопие на номера на сметката)  Студентска мобилност с цел практика

  Документи прeди заминаване на кандидата
 • Споразумение за мобилност с цел практика (Training Agreement), попълнено и подписано от студента, изпращащия и приемащия университет (по образец от сайта на приемащия университет)
 • Пълен комплект документи, изисквани от приемащия университет, които кандидатът трябва да попълни и представи в ЕРАЗЪМ офиса за подписи и печат.
 • Индивидуален договор между студента и МУ-Варна , на базата на който на студента му се изплаща определена сума, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността.

Банкова сметка в евро (ксерокопие на номера на сметката)