​Във Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицинския колеж се изучават следните специалности: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка,  Здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Зъботехник, Инспектор по обществено здраве, Рехабилитатор и Медицински козметик, както и свободно-избирателната дисциплина - Морска медицина. 

През новата учебна 2013-2014 стартира обучение по две нови специалности: Медицински оптик и Фармацевтичен мениджмънт и отваря врати новият филиал в Сливен, с прием на първия випуск медицински сестри и акушерки. Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии „Здравен асистент" и „Болногледач".