Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на ФОЗ

12 Юли 201916:00

​На 12.07.2019 г. от 16.00 часа в Заседателна зала ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здравеопазване“.